Våra barngrupper

Knattarna

Alla dagar är knattars dagar. Vi är de yngsta barnen på förskolan. Det är en ny fantastisk utmaning varje dag att pröva på saker efter vår egen förmåga. Det är viktigt att det finns en varm famn som är trygg när något är lite för spännande! Ibland behöver man sitta och ” tanka” lite för att sedan gå vidare på nya äventyr. Vi hänger med ibland i Småknyttarnas grupp. Vi mår bra av rutiner och att vi vet vad som skall hända varje dag på vår egna avdelning.

Småknyttarna

Vårt mål med Småknyttegruppen är att ha roligt tillsammans och att barnen skall lära känna varandra över avdelningarna lite mer, känna trygghet i gruppen och i de aktiviteter vi gör. Vi börjar och avslutar samlingarna likadant med sånger men aktiviteter och lekar växlar. Vi följer Året runt på Småtrollen och gör aktiviteter inne på förskolan, ute på gården och runt deras närmiljö.

Knyttarna

I friluftsfrämjandets anda så kallas de barn som är 4-5 år för knyttar och de går till “Knytteskogen” en dag i veckan tillsammans med personalen som alla är utbildade av friluftsfrämjandet. Målet för verksamheten kan sammanfattas som:
Vi hoppas kunna förmedla känslan för naturens skönhet, visa på samspelet mellan djur, växter och deras omgivning. 

Se där, en ekorre, var bor han, vad äter han?
Ett höstlöv dalar ner, varför är dom gula och ligger på marken?
Vad händer?

Men det viktigaste är att vi har roligt tillsammans, att vi leker och upplever ihop.

Mullarna

De barn som är 5-6 år kallas för mullar och de går till “Mullehavet” en gång i veckan utom under midvintern då de istället åker skridskor i Askims ishall. Målet för verksamheten kan sammanfattas som:

Under mulleskolans verksamhet kommer vi att fortsätt att leka och uppleva med alla våra sinnen. Vi kommer också att forska, undersöka och experimentera i naturen. Det är ett bra komplement till lek och sinnesupplevelser. På så sätt vidgar barnen sina begrepp om det som växer och lever i naturen.

 

En dag vid "Mullehavet"

En dag vid mullehavet

En svamp i "Knytteskogen"

En svamp i "Knytteskogen"

 

Logga in för föräldrar