Kontakt

Välkommen att ansöka till Småtrollens förskola genom att skicka ett mail till intagningsansvarig.smatrollen@gmail.com Ange födelsedatum och namn på det barn som ni vill anmäla till kön. Skriv lite kort om er själva och varför ni är intresserade av vår förskola. Skriv gärna också om vad ni tror att ni kan bidra med i föreningens arbete.

Småtrollens föräldrakooperativ
Långlyckevägen 2
436 43 Askim
Telefon: 031-395 47 00

Ordförande:     

Marina Gasparius                                                                                                          

E-post: trollstyrelsen@gmail.com     

Köansvarig: 

Linda Landin Ödman

E-post: intagningsansvarig.smatrollen@gmail.com

Informationsansvarig: 

Nina Chi Johansson                                                                                         

E-post: informationsansvarig.smatrollen@gmail.com      

Övriga ärenden

smatrollen@gmail.com

rektor.smatrollen@gmail.com 

Antagning
Antagning sker normalt vid höstterminsstart, d.v.s. de flesta platser blir lediga när våra sexåringar börjar skolan. Vilka nya barn vi tar in på hösten blir klart på våren.

Urvalet görs på de grunder som Göteborgs Stad godkänner: syskonförtur, anmälningsdatum och geografisk närhet. Av skollagen framgår också att föreningen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning. Samtidigt anger diskrimineringslagen att vi inte får diskriminera något barn som söker till vår verksamhet.

Logga in för föräldrar