Fokus:Miljö

Småtrollens förskola drivs med inriktning mot miljötänkande. Bl.a. har vi ett eget kaninhus, egen kompost, odlar både potatis och örter och tillåter blöjbarn med tygblöjor. Vi försöker komma nära naturen via t.ex. Skogsmulleverksamhet.

År 2001 blev vi lyckliga mottagare av Askims miljöpris som delades ut för första gången för konkreta insatser för ett förändrat beteende. “De har i många år arbetat på ett medvetet och strukturerat sätt med att integrera miljöaspekter i den dagliga pedagogiska verksamheten”.

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige rent arbetar vi med projektet “Grön flagg”. Vi ska hela tiden sätta upp nya miljömål (fem st.) som vi ska införliva i verksamheten. I år arbetar vi med:

Mål 1:

Öka barnens möjligheter att röra sig i vardagen.

Mål 2:

Öka barnens intresse för frukt och grönt.

Mål 3:

Friskvård för personalen, orka arbeta till pensionen.

Mål 4:

Vi är rädda om varandra.

Mål 5:

Öka barnens mentala välbefinnande.

Logga in för föräldrar

Kommande händelser