En dag på Småtrollen

Vi har som mål att barnen känner sig trygga och vill komma till Småtrollen. Vi anser att rutinerna är en viktig del i vår verksamhet. De återkommer varje dag och barnen känner igen sig och vet vad som ska hända under dagen. Rutinerna är extra viktiga för de minsta barnen, de lär sig snabbt och vet exempelvis att vilan infaller efter lunchen. Dessa återkommande situationer skapar trygghet för barnen.

07:00 – En ur personalen från Grankotten öppnar och tar emot barnen från Grankotten och Tallkotten.
07:30 – Personal från Tallkotten öppnar avdelningen.
07:45 – Vi samlar oss på respektive avdelning.
08:00 – Frukost.
08:30 – Barnen väljer egna aktiviteter.
09:00 – Vi samlar oss för att se efter vem som är här, är någon borta, vad ska vi göra idag.
09:30 – Utrymme för lek, samling, skogsbesök, bak, målning m.m.
11:00 – Dukbarnen dukar till middagen.
11:15 – Vi äter lunch.
12:00 – Barnen har sina olika vilor.
12:30 – Vi går ut och leker.
14:30 – Vi äter mellanmål.
16:30 – Vi har fruktstund.
17:30 – Småtrollen stänger för dagen.

Sagostund

Sagostund

Logga in för föräldrar

Kommande händelser