En dag på Småtrollen

Vi har som mål att barnen känner sig trygga och vill komma till Småtrollen. Vi anser att rutinerna är en viktig del i vår verksamhet. De återkommer varje dag och barnen känner igen sig och vet vad som ska hända under dagen. Rutinerna är extra viktiga för de minsta barnen, de lär sig snabbt och vet exempelvis att vilan infaller efter lunchen. Dessa återkommande situationer skapar trygghet för barnen.

 07:00   Förskolan öppnar

07.00 -07:45 Vi tar emot alla frukostbarn. Vi vill att barnen är här senast

07.45 om de skall äta frukost för att barnen skall få ett bra mottagande och säga hej då.

08:00 – ca 8.20 Frukost. 

09:00 – 11.00 Utrymme för lek både ute och inne, samling, skogsbesök, bak, målning m.m på den egna avdelningen och i tvärgrupper. 

11:00 – 11.15 Ansvarsbarnen hjälper till att duka till middagen. Vi äter lunch. 

12:00 – Barnen har sina olika vilor. De minsta sover ute, liggvilla och läsvila för de äldsta.

12:30 – Vi går ut och leker. 

14:30 – Vi äter mellanmål. 

Ca 16:30 – Vi har fruktstund. 

17:30 – Småtrollen stänger för dagen. 

Sagostund

Logga in för föräldrar