Inskolning

Syftet med inskolningen är att bygga upp ett förtroende mellan barn, personal och föräldrar så att de känner sig trygga på förskolan.

Inskolningen är en process som tar olika lång tid för olika barn. Ålder och tidigare erfarenheter av att vistas i grupp avgör hur lång inskolningen blir. Ni som föräldrar måste räkna med att vara tillgängliga de två till tre första veckorna.

Inskolningen sker på följande sätt:

Första besöket görs på förskolan av enbart föräldrarna.

Vid  det andra besöket kommer den ur personalen som har hand
om inskolningen hem och hälsar på er och ert barn.

Därefter kommer barnet till förskolan enligt ett schema överenskommet mellan personalen och föräldrarna.

Vi kommer att ha ett uppföljningssamtal efter ca 1½ mån.

Logga in för föräldrar