Lek och aktivitetsschema

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
7:00 Småtrollen öppnar Småtrollen öppnar Småtrollen öppnar Småtrollen öppnar Småtrollen öppnar
7:45 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost
9:00 Samling Samling Samling Samling Samling
9:30 Lekdag på småtrollen 

Knattarna har alla dagar till sina dagar

Djurskötse

Småknyttarnas dag 

Veckmöte fm

Djurskötsel

Knyttarna går till skogen kl. 9:30-11:00 

Djurskötsel

Mullarna går till havet kl. 9:00-11:30 

Djurskötsel

Gårdsaktiviteter 

Planeringsmöte

Djurskötsel

11:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
12:00 Vila Vila Vila Vila Vila med massage varannan vecka
12:45 Utelek Utelek Utelek Utelek Utelek
14:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål
17:30 Stängning Hemgång Hemgång Hemgång Hemgång Hemgång
Pulkaåkning

Pulkaåkning

Logga in för föräldrar

Kommande händelser