Pedagogik

Vi arbetar ekologiskt, det vill säga ger kunskap om  livets kretslopp.

Vi försöker att följa våra stora traditioner t.ex. jul och påsk samt våra egna traditioner t.ex födelsedagar, skördefest, fackeltåg och höst-samt vårfest.

Eftersom vi försöker se alla barn, så måste vi arbeta aktivt för att vägleda dem. Därför måste vi prioritera de barn som av någon anledning befinner sig i en krissituation eller behöver extra stöd i sin utveckling.

Vi vill ge barnet en bred kunskap där vi fördjupar oss i ämnen som är viktiga för barnet.

Alla kan inte och behöver inte göra samma sak. Verksamheten måste vara anpassad till barnet, eftersom alla barn behöver olika saker.

Det är viktigt att personalen tillåts vara olika, vilket är en tillgång för barnen. Målet är detsamma, men vägen vi når dit kan vara olika.

Det naturligaste sättet för barn att bearbeta sina intryck och upplevelser är genom LEKEN . Barn lär genom lek. Vi respekterar barns lek och ger den därför stort utrymme i vår verksamhet. Vi tycker detta är extra viktigt under inskolningsperioden då leken är barnets egna metod att lära känna sina kamrater. Eftersom inskolning oftast sker på hösten väntar vi lite med tvärgrupps verksamheterna. När vi ser att inskolningarna är klara gör vi en grovplanering av den fortsatta verksamheten.

Egen odling

Egen odling

Logga in för föräldrar