Välkommen till Småtrollens föräldarkooperativ – En förskola i Askim

Småtrollen är ett föräldrakooperativ som ligger vid Askims torg. Vi har två avdelningar, Grankotten och Tallkotten, båda med åldersblandade grupper. På förskolan går idag 32 barn i åldrarna 1 till 5 år och det arbetar fyra förskolelärare och tre barnskötare i verksamheten. Flera av dem har varit med från starten.

Vår pedagogiska grundtanke är att vi ska ha roligt tillsammans. Vi vill ta tillvara lusten och glädjen hos barnen och låter varje barn utvecklas i sin egen takt. Vi arbetar målinriktat med barnens emotionella utveckling, samspel inom och mellan grupper, natur, sunda kostvanor, miljö och kretsloppstänkande. Sedan våren 2002 har vi Grön Flagg från organisationen Håll Sverige Rent. De lite äldre barnen deltar i Mulle- och Knytteverksamhet.

Småtrollen är en ekonomisk förening där varje familj har en röst.

Liksom kommunala förskolor tillämpar vi maxtaxa. Tack vare arbetsinsatser från föräldrarna kan vi välja att prioritera kvalitet i verksamheten, främst genom att hålla nere barngruppernas storlek. Föräldrainsatserna innebär dels att alla familjer får uppdrag fördelade över året och dels att man turas om att ha förtroendeuppdrag.

Det gemensamma arbete som alla gör består i gemensam vår-/höststädning, enskild sommar och julstädning, toalettstädning två dagar per vecka och kaninskötsel på helger (det blir cirka två gånger per termin och familj). Förtroendeuppdragen är dels styrelsearbete inklusive revision och valberedning och dels personalansvar, webbmaster, festfixare, köansvar, fixaruppdragsansvar, löneutbetalningar, ekonomiadministration, inköp och nyckelansvar. Föräldrar arbetar inte i barngrupperna, vare sig schemalagt eller som vikarier.

Du är välkommen att kontakta vår köansvarige om du vill sätta ditt barn i kö hos oss.

Bilder från Småtrollen - Dagis i Askim

Bilder från Småtrollen – Förskola i Askim

Logga in för föräldrar

Kommande händelser