Välkommen till Småtrollens föräldarkooperativ – En förskola i Askim

Välkommen till småtrollen

Småtrollen är ett föräldrakooperativ som ligger vid Askims torg. Vi har två avdelningar, Grankotten och Tallkotten, båda med åldersblandade grupper. På förskolan går idag 32 barn i åldrarna 1 till 5 år och det arbetar fem förskollärare och två barnskötare i verksamheten. Flera av dem har varit med från starten.

Vår pedagogiska grundtanke är att vi ska ha roligt tillsammans. Vi vill ta tillvara lusten och glädjen hos barnen och låter varje barn utvecklas i sin egen takt. Vi arbetar målinriktat med barnens emotionella utveckling, samspel inom och mellan grupper, natur, sunda kostvanor, miljö och kretsloppstänkande. Sedan våren 2002 har vi Grön Flagg från organisationen Håll Sverige Rent. De äldre barnen deltar i Mulle- och Knytteverksamhet och de yngre i småknytte -och knatte verksamhet som alla jobbar med miljö på olika sätt.

Småtrollen är en ekonomisk förening där varje familj har en röst.

Liksom kommunala förskolor tillämpar vi maxtaxa. Tack vare arbetsinsatser från föräldrarna kan vi välja att prioritera kvalitet i verksamheten, främst genom att hålla nere barngruppernas storlek. Föräldrainsatserna innebär dels att alla familjer får uppdrag fördelade över året och dels att man turas om att ha förtroendeuppdrag.

Det gemensamma arbete som alla gör består i gemensam vår-/höststädning, enskild sommar och julstädning, toalettstädning två dagar per vecka och kaninskötsel på helger (det blir cirka två gånger per termin och familj). Förtroendeuppdragen är dels styrelsearbete i form av exempelvis ordförandeskap, intagningsansvar eller personalansvar. Föräldrarna ansvarar även för b.la revision och valberedning, festfix och ekonomiadministration. Som ny familj på småtrollen börjar man med enklare uppdrag för att på sikt känna sig trygg att ta sig an ett större uppdrag. Föräldrar arbetar inte i barngrupperna, vare sig schemalagt eller som vikarier.

Du är välkommen att kontakta vår kö ansvariga om du vill sätta ditt barn i kö hos oss.

Intagningsansvarig.smatrollen@gmail.com

Bilder från Småtrollen - Dagis i Askim

Bilder från Småtrollen – Förskola i Askim

Logga in för föräldrar